2016 2017
  Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı 0,26 0,29
  Cari Oran- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,57 6,24
  Nakit Oran – Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,77 4,14
  Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı 0,13 0,31
  Borçluluk Oranı – Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,23 0,21
  Kaldıraç Oranı – Toplam Borçlar / Özkaynaklar 0,31 0,26
  Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,07 0,05
  Ekonomik Rantabilite- FAVÖK / Toplam Varlıklar -0,02 0,06
  Varlık Karlılığı – Dönem Karı / Toplam Varlıklar 0,003 0,001
  Özkaynak Karlılığı – Dönem Karı / Özkaynaklar 0,003 0,002
  Brüt Karlılık – Brüt Faaliyet Karı / Satışlar -0,23 0,28
  Faaliyet Karlılığı- Faaliyet Karı / Satışlar -0,3 0,12
  FAVÖK Marjı- FAVÖK / Satışlar -0,16 0,26
  Net Karlılık- Dönem Karı / Satışlar 0,02 0,01
  Faaliyet Gideri / Satış 0,07 0,16